Ninh-Do

ETH ngắn hạn hiệu chỉnh trước sóng tăng cuối

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Nhận định về ETH có hiệu chỉnh về vùng 226 trước khi có 1 nhịp tăng cuối kết thúc quá trình hiệu chỉnh lớn và đi vào downtrend
EP: 225 226 (220)
TG: 249 264

Hãy like và theo dõi nếu bạn cảm thấy nhận định này hữu ích
Many Thanks!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.