JohnnyTranFx

Phân tích ETH ngày 19/07 và nhận định cho ngày 20/07/2022

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH đóng nến phiên ngày 19/07 là nến Doji với thân nến ngắn 2 râu dài. Đi kèm là Volume lớn => thể hiện rằng ETH hôm qua đã bước vào tranh chấp quyết liệt khi giá chưa chạm đến vùng KC mạnh (1600-1700).
Giá đóng cửa bên ngoài và cách xa band trên và giữa của BB, BB 2 band trên dưới đang mở rộng.
=> ETH tranh chấp có phần điều chỉnh và sideway ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.