JamesCrypto68

Short ETH Target 95$

Giá xuống
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH đã Breakdown khỏi mô hình nêm tăng, đang về lại dưới 100$
Short giá hiện tại
- Chốt lời 100-95$
- Cắt lỗ trên 127$
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.