Annhan365

Nhận định cá nhân ETHBUSDT

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- Có dấu hiệu điều chỉnh khung sớm 4H, Khung ngày nếu xác nhận thì xác định ETH chỉnh về khoảng 2,7K-2.9K, sau đó bay tiếp nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.