NamHenry

Tiền điện từ ETH/USDT

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
THAM KHẢO:
Giá cho đáy trước thấp hơn đáy sau và đỉnh trước thấp hơn đỉnh sau.
Có thề kì vọng vào chiều hướng tăng trong tương lai nhưng trước hết phải trụ vững và phá qua vùng giá 200-250.
hiện tại nên đứng ngoài xem, chưa nên quyết định vào hay chưa vào tại vùng giá này.