NamHenry

Tiền điện từ ETH/USDT

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
THAM KHẢO:
Giá cho đáy trước thấp hơn đáy sau và đỉnh trước thấp hơn đỉnh sau.
Có thề kì vọng vào chiều hướng tăng trong tương lai nhưng trước hết phải trụ vững và phá qua vùng giá 200-250.
hiện tại nên đứng ngoài xem, chưa nên quyết định vào hay chưa vào tại vùng giá này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.