A_Luan26

Bitcoin dữ quá, chờ kèo Ethereum thôi

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đã đẩy mạnh lên từ biên dưới EMA21 và đóng nến dứt quán với một nến Bullish Marubozu .
phá lên gần đỉnh ATH cũ.
đợi kéo ngược về vùng 42xx rồi mua lên.(nếu đẩy ngược xuống EMA21 và đóng nến dưới EMA thì không mua nữa)

chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.