TranHoaiNam2111

Mua ETHUSDT Trung hạn

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Mua ETHUSDT: (R:R=4.77)
Entry: 2180
Stop Loss: 2050 (5.96%)
Take Profit 1: 2800 (28.44%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.