URIFX

@ETHUSDT #Wave5-of-C => Chờ tín hiệu mua lên

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
hi all,

So với BTC thì ETH có structure rõ nghĩa hơn khi mà 1 wave C rất mạnh đi xuống với structure 5 waves. Hiện tại giá đang ở wave 5 của wave C. Nếu wave này tiến gần sát đến đầu Wave 1 thì khả năng Bull cao.

Chờ tín hiệu confirm rồi mới vào lệnh.

Cheers,

URI
Bình luận:
Có reaction tốt. Nếu có correction tiếp sẽ là thời điểm mua vào.
Bình luận:
Bình luận:
Tín hiệu tích cực
Bình luận:
Nếu vượt qua vùng 800 và hồi về 1 đoạn thì tín hiệu vui cho 1 lần bull tiếp
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Chiến đoạn 2:

Bình luận:
Bình luận:
Van trong vùng correction an toàn

Bình luận:
Tiến lên phía trước!
Bình luận:
Cẩn trọng vẫn tốt hơn.
Bình luận:
Có 2 kich bản bull
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.