URIFX

@ETHUSDT #ABC: Buy bước sóng B (300++$)

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
hi all,

ETH cũng như các đồng khác đang trong tâm trạng chờ nên tạo thành 1 sideway market. Giá đi ngang theo cấu trúc khá dễ thấy. Nếu không có gì thay đổi, giá breakout vùng sideway này và đi lên 1 đoạn theo luật AB=CD .

Note: Chiến lược có thể thay đổi khi cấu trúc giá thay đổi.

Sẽ update chi tiết thêm.

URI mong các bạn comments nhiều hơn. Khi có nhiều thông tin, topic mới sinh động hơn và mọi người cùng học hỏi nhau nhiều hơn.

Thanks all,

URI
Bình luận: Kịch bản tương tự BTCUSDT

Bình luận: Beak out
Bình luận: còn 1 wave nữa để cắt lời

Bình luận: Sắp đạt mục tiêu. Wave thứ 5 đang thành hình.
Bình luận: AB=CD level
Bình luận: Correction còn phức tạp theo cấu trúc 3-3-3
Bình luận: Khó mà không xuống!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.