tamfx24

Xu hướng ETH ngày 06/6/2018

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Xu hướng trong ngày 06/6/2018
Tại biểu đồ H1 và H4, giá ETH đang có hành vi giá test lại mức cản EMA lần 2.
Chúng ta có thể mua tại giá 600-605
Cắt lỗ tại 570
Chốt lời tại 648 và 700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.