nhucanhxd

ETH ngày 08/08/2019_CẬP NHẬT XU HƯỚNG NGẮN HẠN KHUNG 1H

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trong khung giờ 1H, đường giá chạm mức Fib 0.5 và đường MA200. Ngoài ra các chỉ số CCI (-100) & Stchastic(20) đều có xu hướng cắt từ dưới lên cho thấy tín hiệu giá khá mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.