vanbeo

ETH TIẾP TỤC VỚI GIÁ BÁN XUỐNG

Giá xuống
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Như chúng ta thấy ETH tiếp tục đi đúng với hướng đi trong trend đi xuống. Mọi yếu tố ủng hộ cho việc bán ra, hy vọng đến sau sẽ là một tuần thuận lơi cho giao dịch của chúng ta .Điểm mua vào cho chúng ta lần này là từ 76 đến 80.