ZhaoboXBT

Eth bước vào sóng 5/4 ngày 6/1/2019

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Eth bước vào sóng 5/4 ngày 6/1/2019
Chúng ta sẽ đợi HC sóng 5 trung hạn vào giữa tháng 2/2019
Vùng giá mua vào
- Mốc 1: Mua 110--> Sell khi lời 2% trở lên
- Mốc 2: Mua dưới 100$--> Sẽ cập nhật vùng sell