ZhaoboXBT

Cập nhật ETH dự sẽ sẽ hiệu chỉnh sau và kết thúc s5/5 trung hạn

Giá xuống
ZhaoboXBT Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Cập nhật ETH dự sẽ hiệu chỉnh sau và kết thúc s5/5 trung hạn
- Mua lần 1: 133$
- Sell: 4-5% phần lời
----------
- Mua lần 2: 116-110$
- Sell: 15-20% phần lời
---------
Chú ý: Luôn đặt sl 2-3%, hoặc thấp hơn mức chịu lỗ của bạn để tk luôn được an toàn, hạn chế rủi ro.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: