tradingpro2012

Leader Altcoin tháng 7 đặt trên vai ETH và XRP ?

Giá lên
KRAKEN:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Nhìn trên Chart 3D của XRPBTC và ETHBTC chúng ta có thể thấy rõ cả 2 coin top 3 này đều đang tiến rất sát đến hỗ trợ dài hạn, RSI thì đang ở vùng quá bán điều này hàm ý cơ hội đảo chiều tăng giá của XRPBTC và ETHBTC đang rất gần, điều này cũng phù hợp với biểu đồ cảnh báo BTC .D đang vùng đỉnh và sẽ sớm đảo chiều giảm giá. Mùa xuân Alt coin đang đến rất gần, gánh nặng được đặt trên vai 2 người anh cả của altcoin là ETH và XRP.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.