VnRebates

EURAUD BUY

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
tructure - Cấu trúc thị trường :
H1 , H4 đồng pha tăng

omentum - Động lượng :
+ Sóng tăng dốc dần
+ Sóng giảm thoải dần ra

-> Giá thất bại trong việc tạo ra đỉnh mới
chờ mua lại ngay vùng Swing Low

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.