SonPriceAction

Canh short EUR/AUD

Giá xuống
SonPriceAction Pro+ Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EUR/AUD H4 đang chạy theo kênh giá. Trên h1 giá tiếp cận trendline trên và đang có mô hình nêm tăng--> là mô hình có ý nghĩa bearish . Chờ đợi giá phá mô hình nêm h1 để vào lệnh
Đã hủy lệnh:
Giá break nêm và đi lên, hủy kèo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.