SonPriceAction

Canh short EUR/AUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EUR/AUD H4 đang chạy theo kênh giá. Trên h1 giá tiếp cận trendline trên và đang có mô hình nêm tăng--> là mô hình có ý nghĩa bearish . Chờ đợi giá phá mô hình nêm h1 để vào lệnh
Đã hủy lệnh: Giá break nêm và đi lên, hủy kèo