hailnforex

EURAUD đánh xuống

Giá xuống
hailnforex Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EA trong thế đánh xuống, cân nhắc đánh xuống luôn hoặc chờ giá test lại kháng cự 1.63 rồi đánh xuống với mục tiêu TP1 là 1.605 và TP2 là 1.59. Chú ý có khả năng nhịp tăng điều chỉnh ở vùng 1.605
Bình luận:
EA đã về đến TP1 là giá 1.603 mọi người cân nhắc chốt nửa khối lượng hoặc dịch sl dương
Bình luận:
EA đã hồi lên hoàn thiện mô hình vai đầu vai, tiếp tục sell với cặp tiền này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.