hailnforex

EURAUD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EA trong thế đánh xuống, cân nhắc đánh xuống luôn hoặc chờ giá test lại kháng cự 1.63 rồi đánh xuống với mục tiêu TP1 là 1.605 và TP2 là 1.59. Chú ý có khả năng nhịp tăng điều chỉnh ở vùng 1.605
Bình luận: EA đã về đến TP1 là giá 1.603 mọi người cân nhắc chốt nửa khối lượng hoặc dịch sl dương
Bình luận: EA đã hồi lên hoàn thiện mô hình vai đầu vai, tiếp tục sell với cặp tiền này