themanhg9

ăn những con sóng hồi nhẹ

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
mặc dù khung tuần và tháng đang ở sóng 3 nhưng những con sóng hồi dành cho anh em trade ngắn hạn có thể lưới tốt