themanhg9

ăn những con sóng hồi nhẹ

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
mặc dù khung tuần và tháng đang ở sóng 3 nhưng những con sóng hồi dành cho anh em trade ngắn hạn có thể lưới tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.