maivanhai

EURAUD kịch bản có thể

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
đây là kịch bản có thể của cặ này, nếu phá vỡ mô hình vai đầu vai có thể canh bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.