Samurai_FX_VN

Canh mua EURAUD

Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
cặp này đang trong nhịp tăng nên chỉ chờ nhịp hồi để Buy lên.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.