FSFI

EURAUD- Cơ hội mua ngắn hạn bằng mô hình Deep Gartley

OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
HIỂU BIẾT VỀ ĐIỀU NÀY, BẠN SẼ KHIẾN CHIẾN THUẬT HOẠT ĐỘNG TỐT VÀ SINH RA LỢI NHUẬN THƯỜNG XUYÊN!
Tôi thực sự không tham gia lệnh này, bởi đơn giản không phải lúc nào tôi cũng có mặt khi thị trường di chuyển tới điểm D.
Bài viết là kinh nghiệm cá nhân sử dụng các mô hình Advanced Pattern để giao dịch là hiệu quả trong thị trường đi ngang và có xu hướng.
- Nguyên tắc đơn giản của tôi đối với mô hình Deep Gartley:
+ Tôi luôn vào lệnh tại vị trí Fibonacci mở rộng của đoạn AB tại 1.272.
+ Stoploss luôn là ở vị trí Fibonacci mở rộng của đoạn AX tại 1.13.
+ Target luôn là ở vị trí Fibonacci hồi quy của đoạn AD tại 38.2 (target 1) và 61.8 (target 2).
- Lưu ý:
a) Khi tôi gần chạm hoặc chạm target 1. Việc đơn giản là di chuyển Stoploss lên điểm hòa vốn. Lệnh 2 của tôi sẽ là lệnh không có rủi ro.
b) Không phải lúc nào điểm D cũng hoàn thiện đúng mức 1.272. Chắc chắn là có lúc nó sẽ cao hơn. Vì thế, tôi sẽ phải điều chỉnh lại Target của mình bằng cách kéo Fibonacci hồi quy đoạn AD để điều chỉnh theo mức 38.2 và 61.8 mới.
c) Không phải lúc nào tôi cũng chiến thắng bằng chiến thuật này. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu về quản trị rủi ro.
---
Trong ví dụ cụ thể của cặp Eur/Aud:
- Entry: 1.57862.
- Stoploss: 1.57529.
- Target 1 dự kiến: 1.58336.
- Target 2 dự kiến: 1.58725.
---
Nếu bài viết hữu ích đối với các bạn. Hãy bấm ngay Follow, tặng tôi 1 like và comment ý kiến của các bạn nhé.
Xin cảm ơn!
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân và nguyên tắc của tôi chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.