URIFX

EURAUD: Bán tiếp

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
D1: Trong kênh giá
1h: Có vẻ như breakout, VA của hôm nay vượt xuống và nếu phá vỡ Day Low của ngày 18/11, giá sẽ đi thêm 1 đoạn. Take profit.
Plan: bán MKT Order.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.