vovantri

EURAUD 28-11-2021

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD kết thúc cây nến D1 với lực rất mạnh phá qua đỉnh trước đó, đồng thời phá vỡ đường trenline giảm, giá vượt lên trên đường EMA50