NangSaigon8568

EUR/AUD: H4 thủng sâu bb phục hồi trong ngắn hạn

Giá lên
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EUR/AUD đã hoàn thành xong mẫu hình 2 đỉnh và chạm trend hỗ trợ, đồng thời thủng khá sâu BB dưới nên sẽ có sóng hồi ngắn hạn

Vùng buy: giá hiện tại 1,603xx-1,604xx
Take proffit 1: 1,609
Take proffit 2: 1,614

Stoploss: 1,60230
Giao dịch đang hoạt động:
Xu hướng tăng trong ngày đang rõ rệt.
Lưu ý khi giá lên gần tới Tp1 thì nâng stoploss dương cách Tp 120-150 point và gồng tiếp đến Tp2 bởi chúng ta có entry đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt tp 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.