haivinhbuh

E/A giá sẽ giảm

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
1. Xu hướng
W tăng.
D giảm từ ngày 23/8.
Price action hình thành mô hình giá nêm.
2. Công cụ
- Rsi 48, phân kỳ giảm giữa 2 đỉnh gần nhất.
- Cci -9, phân kỳ như rsi .
- MACD giảm.
- Fibo: theo xu hướng giảm của khung D thì giá đã hồi lại đến 0.5.
- Mây Ichi: giảm.
=> Giá sẽ tiếp tục giảm nếu có thêm cây nến đóng phá vỡ trendline hỗ trợ bên dưới. Nên đợi có tín hiệu chắc chắn rồi mới vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.