totti4friend

EURAUD, hình thành đầu 2 vai trên D1 ???

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Dear friend,
Chúng ta cùng phân tích EURAUD trước khi đặt lệnh.
- Hiện tại giá đang sideway ở cản 61.8% và 50% (Fibo).
- Tôi sẽ chờ đợi breakout vùng cản 50% và kì vọng để đi xuống vùng giá 1.53

- Với tôi EURAUD sẽ xuất hiện con gấu lớn...
- SELL: khi breakout cản 50%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.