URIFX

@EURAUD #ABC #Wave5 => Sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mình sell tiếp lệnh thứ 4 cho cặp này.
Tối thiểu sẽ win wave C của ABC nếu đây là một correction.
Nếu là 1 new impulse mới, giá sẽ xuống sâu hơn.
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Lệnh này có thể failed

Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.