URIFX

@EURAUD #ABC #Wave5 => Sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mình sell tiếp lệnh thứ 4 cho cặp này.
Tối thiểu sẽ win wave C của ABC nếu đây là một correction.
Nếu là 1 new impulse mới, giá sẽ xuống sâu hơn.
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Lệnh này có thể failed

Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan