ThanhThaoMC

EURAUD đang bám sát đường hỗ trợ

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc

EURAUD đã không biến kỳ vọng của chúng ta thành hiện thực.
Có vẻ như nó đang bám đường hỗ trợ và sẵn sàng đi lên trên biểu đồ hàng ngày.
Xu hướng tăng chưa kết thúc.
Tiền tệ trong khu vực EURO mạnh hơn tiền tệ ở châu Á hiện nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.