ThePhi-FX

EURAUD - HEAD&SHOULDERS PATTERN

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhận định cặp EURAUD:
1. Đảo chiều xu hướng tăng thành giảm;
2. Hình thành mô hình vai đầu vai đảo chiều xu hướng khi giá phá xuống khỏi đường viền cổ quanh 1.59116;
3. Setup vào lệnh: Pinbar, có thể đặt lệnh chờ bán 50% pinbar.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

EURAUD forecast:
1. Reversal of uptrend to downtrend;
2. Head and shoulders pattern has confirmed;
3. Setup priceaction: Pinbar, sell limit 50% pinbar.
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.