ThePhi-FX

EURAUD - HEAD&SHOULDERS PATTERN

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhận định cặp EURAUD:
1. Đảo chiều xu hướng tăng thành giảm;
2. Hình thành mô hình vai đầu vai đảo chiều xu hướng khi giá phá xuống khỏi đường viền cổ quanh 1.59116;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , có thể đặt lệnh chờ bán 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

EURAUD forecast:
1. Reversal of uptrend to downtrend;
2. Head and shoulders pattern has confirmed;
3. Setup priceaction: Pinbar , sell limit 50% pinbar .
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,