SharkFollow

EA - Chạm hỗ trợ -- Buy

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EA - Chạm hỗ trợ -- Buy
Tp1: 0.5 BC
Tp2: 0.618 BC
Chúc cả nhà may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.