dinhchien

EURAUD - Dự giảm đến cuối tuần

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro: 1% tài khoản.
- Chúc may mắn.