DatTong

Xác định thị trường sideway!

Đào tạo
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sideways trend: Xác định một sideways trend bao gồm một chuỗi sóng giao động theo 1 biên độ nhất định có các mức hỗ trợ, kháng cự rõ ràng. Biên độ giữa mức hỗ trợ và kháng cự có thể xác định trên các khung thời gian cao hơn hoặc theo các mức swing high-low có ý nghĩa.
Ex:
Một sideway trend được bắt đầu khi có 4 sóng nằm trong mức giá của Swing trước đó !
( Prior Education:
- Break support/Resistance , give confirmation?
- Support and Resistance , A way to draw a horizontal line !
)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.