Raymond_TOPFX

Nạp đạn chuẩn bị sóng EA nhé ae

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Swing Trading
Buy limmit EUR/AUD
SL, TP như hình.
Khả năng win 80%.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.