DatTong

EURAUD, Dự đoán giá 01/08/2018, Giảm!

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD , Dự đoán giá 01 /08/2018, Giảm!
Bình luận: move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu