dinhchien

EURAUD - Tín hiệu giảm theo Elliot targets 29/10

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Khung ngày xu hướng giàm:
Khung 4 giờ điều chỉnh về vùng quá mua và giảm tiếp.
Khung 1 giờ có chỉ báo giảm Elliot targets