dinhchien

EURAUD - Tín hiệu giảm theo Elliot targets 29/10

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Khung ngày xu hướng giàm:
Khung 4 giờ điều chỉnh về vùng quá mua và giảm tiếp.
Khung 1 giờ có chỉ báo giảm Elliot targets

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.