URIFX

@EURAUD => Sẽ mua một đoạn vai phải

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trong mô hình giá này, mình hi vọng sẽ form thành H&S hoặc trend mạnh hơn sẽ hoàn thành ending wedge rồi hết trend.
Bình luận:
Bình luận: BE
Bình luận: Rất hẻo.
Giao dịch được đóng thủ công: Take profit chờ sell next wave
Bình luận: