hoangvuanh7693

Gía xuống

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên khung tuần chúng ta có thể thấy xu hướng đang là giảm. Canh bán xuống như trong hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.