SonPriceAction

EURAUD buy limit

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đã phá mô hình bullflag trên d1 bằng 1 nến h4 rejection rất mạnh. Time to position long, Buy limit EURAUD SL TP như trên hình