DatTong

EURAUD, Bán

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD
D1:
- Xu hướng lên mạnh
- Đang test mức kháng cự
- Đóng dưới kháng cự
H4:
- Gia di chuyển trong kênh
- Giá đã phá vỡ kênh, và quay test lại
--> Sell
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Move stoploss to entry (order 1)
Bình luận: Move stoploss to entry ( order 2)
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ: Giá hit stoploss tại điểm entry