FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- H4 giá đã phá lên đỉnh cũ để tạo cấu trúc tăng mới
-H1 sóng lên trước đó khá mạnh và chưa có nhịp hồi nào đáng kể, trên con sóng này mình đã TP được 1 lệnh 3R

- Nhận định: Mình sẽ chờ giá hồi về 1 trong 2 vùng sau để tìm cơ hội buy lên theo xu hướng mới hình thành
1) Vùng đỉnh cũ giá đã phá lên trước đó.
2) do chưa có sóng hồi nào đáng kể nên cũng có thể giá sẽ hồi sâu nên mình sẽ canh tại vùng fibo 0.5 - 0.618 để tìm cơ hội buy lên


Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.