XTBVietnam

Phân tích EURAUD (13.08.2021)

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Cặp tiền EURAUD đã di chuyển trong một kênh đi xuống gần đây. Nhìn vào khung H1, có thể thấy đường đi xuống đã bị phá vỡ và cặp tiền đang cố gắng phá vỡ cấu trúc 1:1. Nếu bên mua có thể giữ giá trên khu vực kháng cự tại 1.5990, một động thái đi lên mạnh hơn sẽ bắt đầu. Trong trường hợp này, khu vực kháng cự gần nhất sẽ nằm tại 1.6030. Ngược lại, nếu bên mua có thể giành lại quyền kiểm soát, một xung lực hướng tới hỗ trợ ở 1.5920 sẽ xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.