AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH EURAUD 01/4/2019- BƯỚC VÀO CHU KÌ GIẢM MẠNH (ELLIOTT)

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sau khi kết thúc pha sóng tăng Extension 3 bằng việc thiết lập đỉnh sóng 5 vào ngày 03/ 01 /2019. EURAUD đang phân phối để chuẩn bị cho đợt giảm mạnh trong năm 2019.
Chiến lược chờ hồi giá tại những khung Time nhỏ để chọn vị thế SELL hợp lí.
Chúc may mắn!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.