SoldiersFund

Xu hướng EA

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Xu hướng EA có thể Buy. Nếu H1 Cho đáy. Vì H4 đã cho áp lực tắng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.