TradeProEdu

EURAUD xu hướng tăng

Giá lên
TradeProEdu Cập nhật   
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trong biểu đồ bốn giờ. Đường Tenkan-sen nằm bên dưới Kijun-sen, đường màu xanh lam hướng xuống dưới, trong khi đường màu đỏ vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại sẽ đảo ngược từ tăng dần sang giảm dần. Công cụ đang giao dịch giữa dòng Tenkan-sen và Kijun-sen. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span dự kiến ​​sẽ là mức hỗ trợ (1.5974). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.6051).

Trên biểu đồ hàng ngày, dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, các đường nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang tăng dần. Đường giá đang giao dịch giữa dòng Tenkan-sen và Kijun-sen. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.5940). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.6070).


Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh của xu hướng đi lên. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng Tăng vẫn còn mạnh. Khuyến nghị mở các vị thế mua ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối đa trước đó của đường Chikou Span (1.6247) và Cắt lỗ ở mức đường Kijun-sen (1.5900).
Bình luận:
Đường giá gặp mức hỗ trợ (1.5940).
Trung bình giá tiếp tục kỳ vọng lên, SL 1.5900

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.