KienTri

SELL EURAUD 05-05-23

Giá xuống
KienTri Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mẫu hình nhịp điệu thôi miên.
Giá đã đóng nến H44 dưới trend line.
Anh em tham khảo vào lệnh sell nhé.
Chúc anh em có lợi nhuận và né tin trong hôm nay với cặp EA.
Bình luận:
Giá đã được nửa đường anh em tự quyết định gồng hoặc chốt đầu tuần nhé.
AD dời SL về entry và chốt bớt 1 phần nhé
Bình luận:
Giá đã về đích nhé anh em.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.