DatTong

EURAUD, Euro Fx/ Australian Dollar, H4

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Giá đang cho xu hướng đi lên, tạo 1 cấu trúc uptrend trên H4.
Hiện tại, giá nằm trên cản, cho tín hiệu từ chối cản
--> Mua
( Tuy nhiên, hiện tại tín hiệu lên không mạnh, nên giá có thể sideway xung quanh khi vực giá hiện tại 1 thời gian trước khi cho tín hiệu rõ ràng)
Bình luận: Move stoploss to entry
( Thị trường chạy sideway đúng như những gì đã dự đoán trong khoảng thời gian này. Hi vọng sẽ chuẩn bị có cú phóng mạnh !)
Bình luận: Thị trường vẫn sideway !
Bình luận: Hope, It strongly moves up !
Bình luận: profit >100pip !
Bình luận:
Bình luận: The price move on trendline !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: lợi nhuận ~ 200pip !