DatTong

EURAUD, Euro Fx/ Australian Dollar, H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Giá đang cho xu hướng đi lên, tạo 1 cấu trúc uptrend trên H4.
Hiện tại, giá nằm trên cản, cho tín hiệu từ chối cản
--> Mua
( Tuy nhiên, hiện tại tín hiệu lên không mạnh, nên giá có thể sideway xung quanh khi vực giá hiện tại 1 thời gian trước khi cho tín hiệu rõ ràng)
Bình luận:
Move stoploss to entry
( Thị trường chạy sideway đúng như những gì đã dự đoán trong khoảng thời gian này. Hi vọng sẽ chuẩn bị có cú phóng mạnh !)
Bình luận:
Thị trường vẫn sideway !
Bình luận:
Hope, It strongly moves up !
Bình luận:
profit >100pip !
Bình luận:
Bình luận:
The price move on trendline !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
lợi nhuận ~ 200pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.