ThanhThaoMC

EURAUD: it needs more sideways move to break down

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD
Xu hướng Down trong theo Chart tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.