ThinhNgoAmatuer

Long EURAUD

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Kèo tàu nhanh cho mọi người, giá tiếp cận vùng mua cũ, trùng với xu hướng tăng trước đó, do mình vào lệnh trễ nên điểm vào hiện tại chưa hoàn toàn đẹp nhưng giá cũng chưa chạy quá xa, TP đỉnh cũ theo cách trade của mình, mọi người có thể TP xa hơn tùy kì vọng của mỗi người. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.