VieFoex

Buy EURAUD

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sau khi giá breack our quan vùng đỉnh cũ - điều này thể hiện rằng giá có thể đã kết thúc xu hướng giảm và chuẩn bị cho một xu hướng tăng trở lại. Chúng ta sẽ cùng canh mua ở vùng buy zone mình đã đánh dấu sẵn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.